EXHIBITIONS

'Obscene' Erotik Messe 2020 (Stuttgart / Germany)

'Dark Evolution' Fetisch Party 2019 (Dortmund / Germany)

'Mera Luna' Festival 2019 (Hildesheim / Germany)

'Amphi' Festival 2019 (Cologne / Germany)

'Plage Noire' Festival 2019 (Weissenhäuser Strand / Germany) + Fashion Show